Konkurrencebetingelser

KONTAKTOPLYSNINGER

Det Danske Klasselotteri A/S
Rådhuspladsen 2
1550 København V
CVR: 15976578
Tlf.: 3314 0900 (Alle hverdage er telefonen åben mellem 8:30-18:00)
E-mail: kundeservice@klasselotteriet.dk

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILMELDING TIL OG BRUG AF KLASSELOTTERIETS KONKURRENCER
Tilmelding til og brug af Klasselotteriets konkurrencer er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere og herved give dit samtykke til betingelserne, beder vi dig forlade den aktuelle konkurrence uden at gøre yderligere brug af den.

Nærmere information om konkurrenceregler, præmier og værdiangivelse af præmier samt information om konkurrenceperiode og dato for offentliggørelse af konkurrencevindere fremgår af hver konkurrence.

Klasselotteriets konkurrencer er ikke købsbetingede. Klasselotteriets konkurrencer er åbne for alle som er bosiddende i Danmark eller på Færøerne, og som er 18 år eller ældre ved konkurrenceopstart.

Når du deltager i Klasselotteriets konkurrencer, tilmelder du dig samtidig nyhedsbreve via e-mail fra Klasselotteriet. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbreve via e-mail fra Klasselotteriet fx ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af Klasselotteriets nyhedsbrev. Du kan også afmelde dig Klasselotteriets nyhedsbreve via Klasselotteriets hjemmeside her.

Du kan kun tilmelde dig hver konkurrence en (1) gang. Der kan være undtagelser, og det vil fremgå af betingelserne for hver konkurrence, hvis det er muligt at deltage i en konkurrence mere end en gang. Ved begrundet mistanke om snyd har Klasselotteriet ret til at udelukke deltagere af konkurrencen. Medarbejdere i Klasselotteriet samt deres husstande kan ikke vinde præmier i Klasselotteriets konkurrencer.

For at din deltagelse i hver konkurrence kan registreres, skal du huske at afgive de personlige oplysninger, der er angivet på konkurrencens tilmeldingsside og opfylde de til enhver tid gældende krav for at deltage i konkurrencen. Kravene for at deltage vil fremgå af hver konkurrence. Du deltager i hver konkurrence, når Klasselotteriet har registreret din deltagelse, og når kravene for deltagelse i konkurrencen er opfyldt. Klasselotteriets konkurrencer har en slutdato, som fremgår af hver konkurrence.

VINDERE OG PRÆMIER
Vindere i Klasselotteriets konkurrencer findes ved automatisk og tilfældig lodtrækning blandt alle registrerede konkurrencedeltagere. Der kan være undtagelser, og det vil i så fald fremgå af den pågældende konkurrence.

Præmier i Klasselotteriets konkurrencer kan ikke overdrages til andre eller ombyttes til kontanter eller andre typer af præmier. Klasselotteriet kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle udgifter, der opstår i forbindelse med hver konkurrence eller præmierne, og da varen leveres som en gratis præmie frafalder reklamationsretten. Klasselotteriet afholder gevinstafgiften efter gældende regler.  

Vindere af Klasselotteriets konkurrencer modtager en vinderbesked fra Klasselotteriet via telefon, e-mail eller direkte via konkurrencesiden. Vinderne kontaktes af Klasselotteriet på det telefonnummer eller den e-mailadresse, som Klasselotteriet har registreret i forbindelse med deltagerens tilmelding til konkurrencen.
Kontaktes vinderne af præmierne i Klasselotteriets konkurrencer via e-mail skal de efter nærmere anvisning besvare Klasselotteriets vinderbesked via e-mail. Besvarelsen skal indeholde vinderens navn, efternavn, adresse, postnummer, by og telefonnummer. Besvares vinderbeskeden ikke senest 14 dage efter modtagelse, forbeholder Klasselotteriet sig ret til at trække præmien tilbage og trække en ny vinder blandt konkurrencens øvrige deltagere. Det samme gør sig gældende, hvis en præmie ikke kan leveres og kommer retur. Klasselotteriet har ingen forpligtelser over for den tidligere vinder. Det er også deltagernes eget ansvar at oplyse den korrekte e-mail. Skulle der være opgivet en forkert e-mail, således at Klasselotteriet ikke kan komme i kontakt med vinderen, så har Klasselotteriet ret til at finde en ny vinder blandt konkurrencens øvrige deltagere.

Ved at deltage i Klasselotteriets konkurrencer accepterer du samtidigt, at Klasselotteriet må offentliggøre dit fornavn, efternavn og by på de medier, som Klasselotteriet benytter, hvis du vinder. Alle vindere offentliggøres på Klasselotteriets liste over konkurrencevindere på klasselotteriet.dk efter hver konkurrences afslutning.

Klasselotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forkerte oplysninger på Klasselotteriets konkurrencesider og i konkurrencerelaterede e-mails. Klasselotteriet kan ikke garantere kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til Klasselotteriets konkurrencesider, og kan ikke drages til ansvar for tilmeldinger, der bortkommer, bliver beskadigede, er ugyldige eller ulovlige.
Spørgsmål vedrørende Klasselotteriets konkurrencer rettes til Klasselotteriet. Klasselotteriets kontaktoplysninger står øverst på denne side.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Klasselotteriets konkurrencer kan indeholde links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Klasselotteriet ikke har kontrol. Klasselotteriet er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af tredjemands hjemmesider. Denne persondatapolitik gælder ikke disse sider. Du bør derfor kontakte disse sider direkte for oplysninger om deres persondatapolitik, herunder databehandlingsprocedurer.

Klasselotteriet tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Klasselotteriets konkurrencer ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Klasselotteriet kan imidlertid ikke garantere, at Klasselotteriets konkurrencer er fri for sådanne skadelige programmer, som er modtaget fra Klasselotteriets konkurrencer eller via filer, som kan downloades fra Klasselotteriets konkurrencer. Klasselotteriet kan endvidere heller ikke garantere, at Klasselotteriets konkurrencer er fuldstændigt beskyttet mod hacking eller lignende.

LINKS
Der må ikke frames til Klasselotteriets konkurrencer. Det er tilladt at linke til Klasselotteriets konkurrencer på en loyal og ikke-konkurrerende måde.


IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Klasselotteriets konkurrencer indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte Klasselotteriets konkurrencer i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Klasselotteriet.

COOKIES
Klasselotteriet bruger cookies og lignende teknologi til at finde eventuelle fejl i forbindelse med Klasselotteriets konkurrencer og analysere din brug af dem. Cookies gør det samtidigt muligt for Klasselotteriet, at frembringe indhold med størst mulig relevans for dig på de medier som Klasselotteriet benytter. Læs Klasselotteriets samlede Cookiepolitik her.


PERSONDATAPOLITIK
Klasselotteriet er dataansvarlig for de stamdata, der indhentes. Ved registrering eller deltagelse i eksempelvis konkurrencer, samt ved køb af lodder indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mailadresse og alder. Disse oplysninger indhentes for at kunne afholde konkurrencer, salg af lodder mv. Læs Klasselotteriets samlede Persondatapolitik her.

VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA
Personoplysninger afgivet på www.klasselotteriet.dk og Klasselotteriets konkurrencesider kan videregives til følgende samarbejdspartnere:

o Facebook (facebook.com)
o Adform (adform.com)
o Visual Website Optimizer (vwo.com)
o Google (google.com)
o Microsoft (www.msn.dk)
o Sitecore (sitecore.net)
o Sleeknote (sleeknote.com)
o Lead:famly (leadfamly.com)
o Roger (roger.dk)
o LiveAgent (ladesk.com)
o Leverandører i forbindelse med levering af præmier til vindere af konkurrence

Videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnerne har intet andet formål end at sikre leveringen af samarbejdspartnernes tjenester/services i forbindelse med markedsføring af Klasselotteriet.

Bortset fra i ovenstående tilfælde videregiver Klasselotteriet ikke data om den enkelte brugers anvendelse af tjenester/services på www.klasselotteriet.dk.

Du kan få nærmere oplysninger om de personoplysninger, som Klasselotteriet har registreret om dig ved at rette henvendelse til Klasselotteriet. Du finder Klasselotteriets kontaktoplysninger øverst på denne side. Du kan i den forbindelse uden betaling få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om dig eller bede os om, at Klasselotteriet ophører med behandlingen af oplysninger om dig. Læs Klasselotteriets samlede Persondatapolitik her.

Hvis du modtager e-mails eller andre meddelelser fra Klasselotteriet, og du ønsker at stoppe med dette, er du velkommen til at kontakte Klasselotteriet og give meddelelse herom. Du finder Klasselotteriets kontaktoplysninger øverst på denne side.

LOVVALG OG VÆRNETING
Brugen af Klasselotteriets konkurrencer er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører Klasselotteriets konkurrencer, skal behandles af de danske domstole.